دزدگیر اکسترا EXTRA EX2200

ریال۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد 9 زون قابل برنامه ریزی
امکان نصب کیت ریموت
کیپد ضد اسکن
امکان برنامه ریزی سیستم بصورت نرم افزاری
مصلح شدن بصورت FULL SETوPART SET