آموزش ها

اضافه کردن دوربین IP به NVR داهوا

اضافه کردن دوربین تحت شبکه داهوا

روش اول

روش اول بسیار ساده است . اگر همه دوربین ها همچنان روی تنظیمات پیش فرض تنظیم شده باشند. ما یک جستجوی دستگاه در شبکه انجام می دهیم و با یک کلیک آنها را اضافه می کنیم.

  • First go to Camera>Registration
  • ابتدا به Camera>Registration بروید


 
  • Click on “Device Search”, it will scan the network and pick up any cameras on it
  • روی “جستجوی دستگاه” کلیک کنید، شبکه را اسکن کرده و دوربین های موجود در آن را انتخاب می کند


 
  • Check the box of the camera you are adding and click on “ADD” and you will see the camera populate on the bottom box
  • کادر دوربینی را که اضافه می‌کنید علامت بزنید و بر روی “ADD” کلیک کنید تا دوربین را در کادر پایین مشاهده کنید.  • Give it a few seconds and click on refresh to see if it was added properly. As you can see the status light is now green
  • چند ثانیه به آن فرصت دهید و روی refresh کلیک کنید تا ببینید به درستی اضافه شده است یا خیر. همانطور که می بینید چراغ وضعیت اکنون سبز است

 
بازگشت به لیست